H.H. Engelbewaarders

Hazerswoude-Dorp

Beelden

H. Barbara

met toren, boek en mijnwerkerslamp. Zij werd door haar heidense vader in een toren gevangen gezet, omdat zij zich bekeerd had tot het christendom. Patrones o.a van mijnwerkers en tunnelbouwers. Is in de kerk geplaatst toen de HSL tunnel werd geboord.

H. Michaël

met een draak, de duivel.

H. Elisabeth

met brood en kruik. Als vrouw van de graaf van Thüringen organiseerde zij voedseluitdelingen tijdens een hongersnood. Na de dood van haar man koos zij voor de armoede. Van haar geld liet zij een ziekenhuis bouwen, terwijl zij zelf in een lemen hutje bleef wonen. Patrones voor de diaconie.

H. Christoffel

met stok en kind. Volgens de legende droeg deze reusachtige figuur pelgrims over een rivier. Eens droeg hij een kind over het water; het kind werd steeds zwaarder zodat hij het nauwelijks kon dragen. Het kind sprak : ‘Gij hebt de Heer van de wereld gedragen”.

H. Laurentius

met rooster (waarop hij ter dood gebracht is), boek en bloemen. In de vroege christelijke kerk was hij diaken, belast met het beheer van het geld voor de armen. Toen de keizer de schatten van de kerk opeiste, weigerde hij en werd geroosterd. Hij is de patroon van ons bisdom.

Moeder Teresa

heeft een congregatie gesticht, die zich toelegde op hulp aan de armsten in India.

H. Franciscus

met duiven en planten. Deed afstand van zijn wereldse rijkdom om als bedelmonnik in armoede Jezus na te volgen. Hij had grote liefde voor de natuur, waarin hij Gods hand herkende.

H. Johannes

met boek, pen en adelaar. Evangelist. De adelaar is een van de vier dieren uit de door Johannes geschreven Apocalyps.

H. Willibrord

met kerk, bisschopsstaf en boek. Deze Engelsman bracht het christendom naar ons land. Eerste bisschop van Utrecht.

H. Paulus

met zwaard en boek. Het zwaard verwijst naar de wijze waarop hij ter dood gebracht is.

Achter in de kerk twee gerestaureerde sculpturen, waarschijnlijk afkomstig van de voormalige communiebank. Zij stellen de genezing van de blinde door Jezus en de opdracht aan Petrus om de kerk te leiden.

Langs de zijmuren staan 10 uit hout gesneden beelden van heilige personen, die de gelovigen kunnen inspireren tot navolging.