H.H. Engelbewaarders

Hazerswoude-Dorp

Ramen

Aan de oostzijde van voor naar achter:

Twee vogels drinken uit een waterstroom; Jezus noemt zichzelf het levende water.

Wijn en brood.

Een uit zijn eigen as verrijzende mythische vogel: de phoenix. Verwijzing naar Jezus verrijzenis.

De barmhartige Samaritaan.

Een pelikaan voedt zijn jongen met zijn eigen bloed.

Het manna daalt neer over de tenten van de IsraŽlieten.

Aan de westzijde van voor naar achter:

Water uit de rotsen. Mozes sloeg met zijn staf water uit de rotsen, Jezus noemt zich het levende water.

Brood en vissen.

Brood en vissen; de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging.

Slang en kruis Citaat van Jezus: Zoals Mozes de IsraŽlieten liet opkijken naar een slang om genezen te worden, zo moet men ook opkijken naar mij.

Toonbroden, die in het Heilige van de tabernakel bij de Israelieten lagen en door David en zijn gezellen gegeten werden.

Geofferd lam. Jezus offert zich op voor de zonden van de wereld.