H.H. Engelbewaarders

Hazerswoude-Dorp

Parochiekern H.H. Engelbewaarders

Parochiecentrum - secretariaat parochiekern
Dorpsstraat 248, 2391 CK Hazerswoude-Dorp
Tel.: 0172 587171

E-mail:
engelbewaarders.hwdorp@solcon.nl

Openingstijden ma. t/m vr. van 10.00 - 12.00 uur. 

Welkom

De kerk is gebouwd in 1880/81 ter vervanging van de oude, die te klein en bouwvallig geworden was.
De architecten Th.Asseler en A.C.Bleîjs hadden een neo-romaanse kerk ontworpen. De kosten bedroegen ruim 49000 gulden.
De heipalen moeten altijd onder water staan, vandaar dat aan de overkant van de dorpsstraat een pomp staat die water onder de kerk door naar de vijver in de tuin pompt.
Aan de voorgevel staan twee levensgrote beelden van engelbewaarders; de een wijst biddend naar de ingang van de kerk,
de ander draagt als opschrift een gedeeltelijk citaat uit het Bijbelverhaal van Tobias, waarin
zijn reisgenoot zich als de engel Rafaël bekend maakt en zegt: “Want het was door Gods wil, dat ik
bij u was;
zegent Hem en brengt Hem lof”.

Deze website geeft een historisch overzicht van deze kerk, tevens informatie over de inrichting.

Deze parochie is een kernparochie van de H. Thomas, welke is samengesteld uit de Emmaüsgangers te Alphen a.d. Rijn, de H.H. Michaël en Bernardus te Hazerswoude-Rijndijk en de H.H. Engelbewaarders te Hazerswoude-Dorp.

Voor verdere informatie zoals vieringen e.d. kunt u terecht op de website van de H. Thomas.

Joop Bijmans

Misintenties, doopbijdragen, giften:

Rabobank: NL56 RABO 0325935343
t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (Engelbewaarders), H-Dorp.
ING-bank NL45 INGB 0003917913 t.n.v. Parochiekernbestuur Engelbewaarders, H-Dorp.

 

Kerkbijdragen:

Rabobank: NL24 RABO 0325904588 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas
(Engelbewaarders), H-Dorp.
ING-bank: NL82 INGB 0000280232 t.n.v. Kerkbijdragen Parochie Engelbewaarders, H-Dorp.